Білім бағдарламалары бойынша бейіндік пәндер

Білім беру саласының коды және атауы
Даярлау бағытының коды және атауы
ББ коды
Білім бағдарламасының тобы
8D01 Педагогикалық ғылымдар
1
8D013 Пәндік мамандандырылмаған педагогтарды даярлау
1
8D01301
Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі педагогін даярлау
2
8D014 Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған педагогтарды даярлау
2
8D01406
Кәсіптік оқыту педагогін даярлау
3
8D01407
Бейнелеу өнері және сызу педагогін даярлау
3
8D015 Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлау
4
8D01501
Математика педагогін даярлау
5
8D01502
Физика педагогін даярлау
6
8D01503
Информатика педагогін даярлау
7
8D01504
Химия педагогін даярлау
8
8D01505
Биология педагогін даярлау
4
8D016 Гуманитарлық пәндер бойынша педагогтарды даярлау
9
8D01601
Тарих педагогін даярлау
5
8D017 Тілдер және әдебиет бойынша педагогтарды даярлау
10
8D01701
Қазақ тілі мен әдебиеті педагогін даярлау
11
8D01702
Орыс тілі мен әдебиеті педагогін даярлау

 

Қазақ