Білім бағдарламалары бойынша бейіндік пәндер

БІЛІМ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ БОЙЫНША БЕЙІНДІК ПӘНДЕР

 

Білім беру бағдарламасы тобының нөмірі мен атауы

Білім бағдарламасының коды мен атауы

Бейіндік пәндер

1 бейіндік пән

2 бейіндік пән

M002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

7М01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы

Мектепке дейінгі педагогика

Мектепке дейінгі жастағы балалардың тілін дамыту әдістемесі

M003 Пәндік мамандандырылмаған педагогтерді даярлау

7М01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі педагогін даярлау

Педагогика (бастауыш сыныптар үшін)

Бастауыш сыныптарда математиканы оқыту әдістемесі

M004 Бастапқы әскери дайындық педагогтерін  даярлау

7М01401 Бастапқы әскери дайындық педагогін даярлау

Педагогика

Бастапқы әскери дайындықты оқыту әдістемесі

M005 Дене шынықтыру педагогтерін  даярлау

7М01402 Дене шынықтыру және спорт педагогін даярлау

Педагогика

Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі

M006 Музыка педагогтерін  даярлау

7М01403 Музыкалық білім педагогін даярлау

Педагогика

Музыка пәнін оқыту әдістемесі

M007 Көркем еңбек, графика және жобалау   педагогтерін даярлау

7М01404 Көркем еңбек және сызу педагогін даярлау

7М01407 Бейнелеу өнері және сызу педагогін даярлау

Педагогика

Көркем еңбек, графика және жобалауды оқыту әдістемесі

M008 Кәсіптік оқыту педагогтерін даярлау

7М01406 Кәсіптік оқыту педагогін даярлау

Педагогика

Кәсіптік оқытудың заманауи технологиялары

M009 Құқық және экономика негіздері

7М01405  Құқық және экономика негіздері педагогін даярлау

Мемлекет және құқық теориясы негіздері

Құқық және экономика негіздерін  оқыту әдістемесі

M010 Математика педагогтерін  даярлау

7М01501 Математика педагогін даярлау

Математика

Математиканы оқыту әдістемесі

M011 Физика  педагогтерін даярлау 

7М01502 Физика педагогін даярлау

Жалпы физика

Физиканы оқыту әдістемесі

M012 Информатика  педагогтерін даярлау

7М01503 Информатика педагогін даярлау

Бағдарламалау

Информатиканы  оқыту әдістемесі

M013 Химия  педагогтерін даярлау

7М01504 Химия педагогін даярлау

Химия

Химияны  оқыту әдістемесі

M014 Биология  педагогтерін  даярлау

7М01505 Биология педагогін даярлау

Биология

Биологияны  оқыту әдістемесі

M015 География  педагогтерін даярлау

7М01506 География педагогін даярлау

География

Географияны  оқыту әдістемесі

M016 Тарих педагогтерін даярлау

7М01601 Тарих педагогін даярлау

Қазақстан тарихы

Тарихты  оқыту әдістемесі

M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін  даярлау

7М01701 Қазақ тілі мен әдебиеті педагогін даярлау

Педагогика

Қазақ тілін  оқыту әдістемесі

M018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін  даярлау

7М01702 Орыс тілі мен әдебиеті педагогін даярлау

Педагогика

Орыс тілін  оқыту әдістемесі

M019 Шет тілдері педагогтерін даярлау

7М01703 Шетел тілі: екі шетел тілі педагогін даярлау

7М01704 Шетел тілі: екі шетел тілі педагогін даярлау 1.5 жылдық

Педагогика

Кәсіби бағытталған шет тілі (ағылшын, француз, неміс тілдері)

M021 Арнайы педагогика

7М01901 Арнайы педагогика

Арнайы педагогика

Инклюзивті білім беру

M035 Сән, дизайн

7M02101 Дизайн

Шығармашылық емтихан

Реферат қорғау

M080 Биология

7M05101 Биология

Клетка биологиясы

Ботаника

Қазақ